Nawigacja

Oferta szkoły

 1. kształcenie językowe w zakresie języka angielskiego w klasach 0 – VI,
 2. lekcje oparte na aktywizujących metodach nauczania,
 3. dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia,
 4. zajęcia komputerowe  z wykorzystaniem Internetu,
 5. korzystanie z nowoczesnych  tablic interaktywnych na każdej lekcji,
 6. bezpieczny pobyt bez przemocy i agresji,
 7.  wyjazdy na wycieczki edukacyjne, na których poprzez zabawę zdobywamy nowe umiejętności i wiadomości.
 8.  zróżnicowane formy zajęć pozalekcyjnych:
 • dydaktyczno- wyrównawczych,
 • sportowych,
 • artystycznych,
 • komputerowych(z  tablicą interaktywną),
 • polonistycznych,
 • matematycznych,
 • czytelniczych,
 • uczestnictwo w ciekawych zajęciach na terenie ogrodu szkolnego oraz  kształcenia przyrodniczo- ekologicznego,
 •  zajęciacia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Zalesiu
  Szkoła Podstawowa Zalesie 36
  89-400 Sępólno Kraj.
 • 52 388 20 32

Galeria zdjęć