Nawigacja

Informacje dla rodziców

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

ZARZĄDZENIE NR 1/2017/2018

Dyrektora Szkoły Podstawowej

w Zalesiu

z dnia 29.09.2017 r.

 

w sprawie: wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć lekcyjnych

Na podstawie nart. 39 ust.1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z póżn. Zmianami) oraz §5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Z 2010 r. nr 186 poz. 1245), w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Z 2002 r. Nr. 46 poz. 432 z późń. Zmianami) zarządza się, co następuje:

 

Ustalam, po uzgodnieniu/ pozytywnym zaopiniowaniu/ z Radą Rodziców, Rada Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczym w roku szkolnym 2017/2018:

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:

 • 2.05.2018 r. - środa przed Świętem Konstytucji 3 Maja

 • 4.05.2018 r. - piętek 

 • 1.06.2018 r. - piątek w „Dzień Dziecka”

oraz

 • 23.12.2017 r. - 31.12.2017 r. zimowa przerwa świąteczna

 • 12.02.2018 r. - 25.02.2018 r. ferie zimowe

 • 29.03.2018 r. - 03.04.2018 r. wiosenna przerwa świąteczna

   

   

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Zalesiu
  Szkoła Podstawowa Zalesie 36
  89-400 Sępólno Kraj.
 • 52 388 20 32

Galeria zdjęć