Nawigacja

Informacje dla rodziców

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

ZARZĄDZENIE NR 1/2017/2018

Dyrektora Szkoły Podstawowej

w Zalesiu

z dnia 29.09.2017 r.

 

w sprawie: wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć lekcyjnych

Na podstawie art.39 ust.1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późń. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego zarządza się, co następuje:

 

Ustalam, po uzgodnieniu/ pozytywnym zaopiniowaniu/ z Radą Rodziców, Rada Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczym w roku szkolnym 2017/2018:

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:

 • 2.05.2018 r. - środa przed świętem Konstytucji 3 Maja

 • 4.05.2018 r. - piątek po święcie Konstytucji 3 Maja

 • 1.06.2018 r. - piątek w „Dzień Dziecka”

 

Harmonogram w Szkole Podstawowej w Zalesiu:

 • 23.12.2017 r. - 31.12.2017 r. zimowa przerwa świąteczna

 • 12.02.2018 r. - 25.02.2018 r. ferie zimowe

 • 29.03.2018 r. - 03.04.2018 r. wiosenna przerwa świąteczna

   

   

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Zalesiu
  Szkoła Podstawowa Zalesie 36
  89-400 Sępólno Kraj.
 • 52 388 20 32

Galeria zdjęć